سخنرانی علمی با موضوع “جراحی الکتروتکنیکال مارژین‌های Cavity Side در سرطان پستان”

  1. خانه
  2. اخبار
  3. سخنرانی علمی با موضوع “جراحی الکتروتکنیکال مارژین‌های Cavity Side در سرطان پستان”

سخنرانی علمی با موضوع “جراحی الکتروتکنیکال مارژین‌های Cavity Side در سرطان پستان”

جمعه 22 اسفندماه 99، ساعت 21

رئیس جلسه: دکتر محمداسماعیل اکبری، استاد جراحی سرطان و غدد، بنیان‌گذار و مدیر برنامه فلوشیپ جراحی پستان و سرطان، رئیس و سردبیر نشریه IJCM

سخنران: دکتر محمد عبدالاحد، استاد دانشگاه تهران انیستیتو کنسر، بنیان‌گذار پژوهشکده الکتروتکنیک سرطان و برنده چایزه مصطفی 2019

دبیر علمی: دکتر محمدرضا جوادی، فلوشیپ جراحی پستان

نوشتهٔ پیشین
جلسه ی مسئولان فدراسیون کشتی با یک شرکت دانش بنیان
فهرست