معرفی محصول RDSS

RDSS (سیستم تشخیص التهابات ریوی) یک سیستم تشخیص Reactive Oxygen Species در نمونه خلط است که با استفاده از یک سنسور الکتروشیمیایی حاوی نانوساختار های حساس به ROS، به صورت بلافاصله ROS موجود را تشخیص می دهد.
گروه های دیگر و ما نشان دادیم که سطح ROS در بیماران COVID-19 افزایش می یابد. سه نوع افزایش ROS در بیماران COVID-19 مشاهده شده است: اول ، ROS میتوکندری در سلول های میزبان ریه که به دلیل تکثیر ویروس SARS-CoV-2 در این سلول ها و متابولیسم بیش از حد سلول های ریه برای کمک به تکثیر ویروس. دوم، تولید ROS مبتنی بر التهاب NLRP3 به عنوان ROS سیتوتوکسیک برای از بین بردن تکثیر ویروس. این دو افزایش ROS درون سلولی بر متابولیسم سلول و رفلکس های سلولی تأثیر می گذارد تا ROS درون سلولی و خارج سلولی متعادل شود. از این رو ، می توان افزایش سطح ROS در نمونه خلط را در مرحله اولیه درگیری COVID-19 بیماران مشاهده کرد. در نهایت، در مراحل بالاتر بیماری، پس از طوفان سیتوکین و افزایش طوفان IL-6 ، حمله نوتروفیل ها و ماکروفاژها به اندام ریه را مشاهده خواهیم کرد، و آنها با تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر سیتوتوکسیک، به سلول های ریه میزبان ویروس و سلول های طبیعی ریه حمله می کنند. چنین افزایشی در سطح ROS باعث آسیب به اپیتلیال ریه می شود. در نتیجه ، ما می توانیم افزایش سطح ROS را در نمونه خلط بیماران COVID-19 در مراحل بالاتر و شدیدتر بیماری مشاهده کنیم. بنابراین ، بین شدت COVID-19 در بیماران و پاسخ الکتروشیمیایی سیستم RDSS ارتباط خوبی وجود دارد. کار سیستم RDSS شناسایی نشانه های التهابی تنفسی در نمونه خلط بیمار است. جدا از اینکه مشکل COVID-19 یا بیماری التهابی حاد دیگر باشد، یافتن چنین بیمارانی و تجویز داروهای ضد ROS و ضد التهاب برای آنها مهم است. WHO و AAFA بر کنترل بیماران مبتلا به آسم و آلرژی در طی پاندمی همه گیر کرونا تاکید دارند. همچنین، بیشتر داروهای تجویز شده برای بیماران Covid-19 مشابه داروهایی است که برای بیماری های التهابی حاد استفاده می شوند، این دارو ها شامل داروهایی مانند ROS scavengers و N-acetylcysteine یا سایر کورتیکواستروئیدها مانند دگزامتازون و سایر داروهای ضد درد و برخی آنتی بیوتیک ها می باشد.

فهرست