خدمات و پشتیبانی

سیستم بلادرنگ تشخیص حاشیه های آلوده حین عمل جراحی سرطان پستان یا CDP در حال حاضر در مراکز منتخب آماده ارائه خدمات می باشد. جهت ثبت و استفاده از سیستم CDP حین جراحی، با مشورت پزشک و جراح خود و با گرفتن نامه با شماره 09927794549 تماس حاصل فرمایید.

فهرست